the_lady_N

36 tekstów – auto­rem jest the_la­dy_N.

Daj so­bie szansę.
To nie pier­wszy i nie os­tatni raz gdy nie masz żad­ne­go ruchu.
Tracę kontrolę.
Bez ciebie w końcu to do mnie dotarło. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 17 lutego 2013, 16:05

osiem wdechów.
osiem wydechów.
łza.
ut­ra­ta zmysłów.
sensu.
mo­ja wina.
smutek.
żałość.
ko­lej­na łza.
bezradność.
wściekłość.
brak kontroli.
cisza. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 16 lutego 2013, 18:10

Mo­ze to ba­nal­ne, ale chciałabym wrócić do chwil w których za­sypiałam z uśmie­chem i myślą, ze mi­mo wszys­tko jes­tem szczęśliwa. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 14 grudnia 2012, 23:30

Cie­sze się, ze jest szczęśli­wy. Łzy nie ma­ja tu nic do rzeczy. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 21 listopada 2012, 19:30

Naj­gorzej jest iść sa­memu tą samą trasą,którą kiedyś prze­mie­rza­liśmy z ważną nam osobą.


-------------

26.03.2010. 

myśl
zebrała 130 fiszek • 12 września 2010, 19:10

W każdym człowieku znaj­dziemy no­we,nieod­kry­te do­tychczas przez ni­kogo ob­licze.Nies­te­ty-nie zaw­sze pozytywne... 

myśl
zebrała 49 fiszek • 26 sierpnia 2010, 20:25

Przek­roczył granicę.
Gra­nicę włas­nych za­sad moralności. 

myśl
zebrała 45 fiszek • 20 sierpnia 2010, 18:16

Co z te­go,że bar­dzo się starałeś.
Dla większości i tak liczyć się będą tyl­ko efek­ty końcowe. 

myśl
zebrała 67 fiszek • 14 sierpnia 2010, 11:43

Cza­sem człowiek tak bar­dzo przy­wiąże się do in­nej oso­by,że po wielu miesiącach nieobec­ności przeżywa wszys­tko tak sa­mo,jak na początku je­go odejścia.


-------------------------
Al­ku,dla Ciebie. 

myśl
zebrała 56 fiszek • 10 sierpnia 2010, 11:35

Co z te­go,że ubo­gi sko­ro ser­ce Je­go złotem zdobione. 

myśl
zebrała 56 fiszek • 30 lipca 2010, 21:54

the_lady_N

Czeka mnie najtrudniejsze zadanie w życiu – konfrontacja z konsekwencjami mojej najgłupszej decyzji.— Evans

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

the_lady_N

Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Aktywność